NaVitas

 

 

Konsultationer och kurser i 

djurkommunikation, mentalt mediumskap 
och personlig utveckling 

 
Djurkommunikation
 -
hund, häst, katt

Certifierad djurkommunikatör

Hundskola

Specialiserad hund/hundägar
coach-lärare-instruktör

Diplomerat Medium

Healing

Människa och djur

  

Varmt Välkommen!

mail: hallnas.hundskola@telia.com FB: navitas